0

Vedlikeholdsrutiner for spaet

For en optimal utnyttelse og gode opplevelser i massasjekaret oppfordrer vi deg til å følge disse enkle vedlikeholdsrutinene:
 

Uansett hvilket desinfeksjonsmiddel du bruker, skal du minst 1 gang ukentlig:

– Vedlikeholde med 25 ml SpaCare No Scale per 1000-1500 l vann
– Måle og justere pH-verdien til 7,0-7,4
– (Teste og justere alkaliniteten hvis pH-verdien er vanskelig å styre)
– Vedlikeholde med 10 ml SpaCare Bright & Clear hver uke hvis vannet ikke er krystallklart
– Tilsette SpaCare Foam Down hvis du opplever at det dannes skum på overflaten

 

Hvis du bruker SunWac 9 eller 12 til desinfeksjon:

– Hvis det ikke har vært badet i løpet av de siste 3 dagene, tilsettes 3 SunWac 9- eller 12-tabletter

 

Hvis du bruker OxyBox til desinfeksjon:

– Tilsett 20 ml OxyPlus Activator per 1000 l vann
– For ekstra sikkerhet anbefaler vi kraftig å tilsette 3 SunWac 12-tabletter eller 15 ml SpaCare Minichlor per 1000 l vann. Kloren er vekk igjen dagen etter, slik at du kan bade klorfritt
– Hvis du ikke vil bruke klor, skal du tilsette 50 ml SpaCare Active Oxygen per 1000 l vann

 

Hvis du bruker SpaCare Bromin Tabs eller SpaCare Biobromide til desinfeksjon:

– Tilsett 30 ml SpaCare SpaChock per 1000 l vann. Etterfyll tablettholder eller doseringsrør med SpaCare Bromin Tabs eller etterfyll BioBromide salt etter behov

 

Uansett desinfeksjonssystem skal du hver måned:

– Rense filterpatronen. Opplever du problemer med å holde vannet klart og fint, bør du rense patronfilter hver uke eller hver 14. dag. Ellers minst 1 gang per måned (se guide 5)

Slik gjør du: Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. La det stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med varmt vann. Vi anbefaler å ha to sett filterpatroner å bytte mellom.


Hvor ofte skal jeg bytte vann?

Er du i tvil, kan du måle TDS i vannet. TDS står for Total Dissolved Solids og er et mål for den samlede mengden av hardhetssalter og andre stoffer som finnes i vannet. Å måle TDS-faktoren er derfor viktig når det gjelder å vurdere vannets aktuelle brukskvalitet. TDS-tallet vil øke gradvis pga. vannfordampning, konsentrasjonen av hardhetssalter, forurensning fra omgivelsene, vind og regn samt tilsetning av pleiemidler. Når TDS er økt med mer enn 1000 mg/l over råvannet (måles når spaet fylles) eller når maks. 3000 mg/l, er vannet overmettet og blir matt/uklart. Når vannet når disse verdiene, MÅ vannet byttes.

 

Merk! Vi anbefaler at du bytter vann litt oftere, slik at du alltid har følelsen av å bade i friskt vann.

12.05.2023