VikingBad - vi gjør bad enkelt

Vikingbad AS er en av de fremste leverandørene av synlig baderomsprodukter i det norske markedet og er den første leverandøren til faghandelen som leverer komplette og helhetlige løsninger med komplette baderomspakker.Vikingbad er også en av de fremste leverandørene av utendørs massasjebad i Norge.

Selskapet ble stiftet i 2003 og har forretningsadresse i Grimstad kommune. Vikingbad er en norskeid totalleverandør av baderomsprodukter inkludert fliser, og er gjennom konsernet en betydelig utvikler og designer av funksjonelle enkeltprodukter og komplette baderomspakker i definerte stilarter.

Selskapet og konsernets hovedprioritet er kontinuerlig og dynamisk videreutvikling og design av nye produkter, konsepter og løsninger, som gjør at Vikingbad alltid vil tilby et svært nyskapende produktsortiment med en unik stor bredde i tydelige stilretninger og en betydelig dynamikk i løsningene for våre kunder (fagbransjen).Selskapet leverer videre helhetlige baderomsløsninger med innovative, funksjonelle kvalitetsprodukter med moderne design til konsumentvennlige priser. Leveringene skjer med effektive logistiske løsninger til fagmannen som sikrer konsumenten faglig gode, solide, helhetlige og bærekraftige baderomsløsninger som varer, til forbrukervennlige betingelser ferdig installert.

Selskapet har i en årrekke jobbet for en sunn, etisk og korrekt vekst i markedet, basert på verdier vi alltid har kunnet stått inne for. Vikingbad har igjennom mange år tatt sitt samfunnsansvar alvorlig. Dette innebærer at våre nye og eksisterende leverandører strukturert og systematisk har blitt og blir besøkt og evaluert av både Vikingbads egne ressurser og/eller av profesjonelle sertifiserte 3. parts inspektører.

Vi legger stor vekt på langsiktige leverandørrelasjoner og kontinuerlig forbedring med tanke på våre produkter, så vel som miljø, arbeidsforhold og flere andre faktorer. Dersom selskapet avdekker noe som ikke er i henhold til selskapets retningslinjer, blir det opprettet avvik. Avvikene blir tatt systematisk tak i, hvor leverandørene får anledning til å rette påpekte avvik. Dersom avvik(ene) er av alvorlig karakter og/eller avvik(ene) ikke blir korrigert innen frister, vil selskapet velge å ikke inngå samarbeid eller avvikle samarbeidet, da dette er å anse som et avtalebrudd.

Dette også uavhengig av om leverandørene eventuelt kan ha eller har solid produksjon, produktkvalitet og de rimeligste prisbetingelser. Selskapet skal alltid bestrebe og søke å finne løsninger for å korrigere avvik, slik at selskapet direkte og/eller indirekte er en konkret bidragsyter til å skape kontinuerlig forbedring i vår verdikjede. Vår verdiskapning og felles utvikling skal sikre sunne verdier og grunnleggende respekt for mennesker, samfunn og miljø. Vår innkjøps- og leverandørstrategi er bygget opp rundt flere av FNs Bærkraftsmål, og målet om å til enhver tid etterleve innholdet i  Åpenhetslovens og OECDs retningslinjer om aktsomhetsvurdering