0

Bytte vann på massasjekaret

Husk alltid å lese brukermanualene til ditt utespa før du bytter vann, disse kan du finne her: Brukermanual Utespa

TØMMING AV MASSASJEBADET

1. Koble fra strømmen til massasjebadet ved å skru av sikringen.

2. Det anbefales å bruke rørrensemiddel som f.eks SpaCare Biofilm Cleaner før tømming av vann i massasjebadet.

3. Vi anbefaler lensepumpe ved tapping av karet. Har du ikke lenspumpe tilgjengelig finn tappekran på kabinettets sokkel og benytt denne.

4. Drei avløpsrøret mot klokka og trekk det ut for å tømme vann fra massasjebadet.

5. Når du er ferdig med å tømme vannet skru på dekselet og press avløpsrøret inn og dreier det med klokka til det er stengt.

6. Noe vann blir igjen i bunnen av massasjebadet og i rør. Dette vannet kan fint blandes med nytt vann uten betydning. Dersom du skal tømme massasjebadet 100 %, bruk en vannsuger/blåser for å fjerne vannrestene (se vinterklargjøring).

 

Merknad: Vann med pleiemidler kan skade naturen, så led vannet til sikkert uttømmingsområde.

 

RENGJØRING AV VANNFALL

Dersom ditt spa har 20cm bredt vannfall kan den innvendige silen i vannfallet tette seg til over tid, noe som kan medføre at vannstrålen vil deles opp i flere stråler. Rengjøring av sil gjøres på følgende måte.

1. Dra ut kromdekselet

2. Skru ut de fire skruene
3. Dra ut sila og rengjør denne

 

PÅFYLLING AV UTESPA

 

Vannet du fyller i spaet, må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen og du kan fylle karet med vanlig hageslange.

Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

1) Fyll spaet til anbefalt vannivå (er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).

2) Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).

3) Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke Minichlor (15 ml per 1000 l vann).

4) Tilsett 50 ml  No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).

5) Tilsett 10 ml  Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).

6) Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.

7) Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med Alka Down hvis den er for høy. Bruk gjerne pleiemiddelveilederen, slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først – se videoen om "Start av nytt spa/vannbytte" for nærmere veiledning.

8) Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette pH-Up.Bruk gjerne pleiemiddelveilederen, slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.

9) Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!