0

Problemer med å justere pH-verdien?

Du kjenner kanskje problemet: Du måler en pH-verdi på over 7,6. Du tilsetter SpaCare pH-Down, og neste morgen måler du igjen for høy pH-verdi. Samtidig er vannet i spaet sikkert også en anelse uklart. Det skyldes sannsynligvis at du ikke har justert alkaliniteten på badevannet.
 

Se videoen vår om oppstart av spa. Alkalinitet et vannets pH-buffer. Jo større buffer det har, jo større er vannets motstandsevne mot endringer i pH-verdien. 

For høy alkalinitet (>150 mg/l CaCO3) betyr at du ikke kan endre pH-verdien. Hvis du tilsetter SpaCare pH-Down, «skyves» pH-verdien tilbake igjen. Alkaliniteten kan senkes med SpaCare Alka-Down.


For lav alkalinitet (< 60 mg/l CaCO3) betyr at pH-verdien ikke kan kontrolleres, og at pH-verdien hopper opp og ned. Samtidig kan for lav alkalinitet medføre korrosjon (rustdannelse) i spaet ditt. Alkaliniteten kan heves med SpaCare Alka-Up.

Bruk gjerne spaberegneren for å finne ut hvor mye hhv. SpaCare Alka-Down eller SpaCare Alka-Up du skal bruke.

Nå er vannet i spaet i balanse! Alkaliniteten trenger bare kontrollmåles igjen hvis du opplever problemer med å styre pH-verdien. Se videoen vår om rent vann i spaet.

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Slik justerer du alkaliniteten:

1) Mål alkaliniteten (TA) med en digital SmartTest eller med teststrips. Er du i tvil om hvordan du skal gjøre, kan din kundesenteret hjelpe deg.

2) Juster alkaliniteten til et nivå på 80-120 mg/l. Bruk spaberegneren for å beregne korrekt mengde.

3) Skal alkaliniteten senkes, er det viktig at pumpen er slått av, slik at vannet i spaet er helt stille før SpaCare Alka Down tilsettes.

4 ) Vent 3-4 timer og kontroller alkaliniteten igjen.

5) Mål pH-verdien med en digital SmartTest eller tablettester (ikke mål pH med strips, da det ikke er nøyaktig nok). Juster deretter pH-verdien til et nivå på 7,0-7,4 med enten SpaCare pH-Up eller SpaCare pH-Down.

12.05.2023