0

Oppstart av nytt spa

Denne artikkelen er for deg som gjerne vil komme godt i gang, men ikke helt vet hvor du skal begynne.
 

En bra start:

Vannet du fyller i spaet, må være av drikkevannskvalitet. Dvs. at du skal bruke helt vanlig vann fra springen og du kan fylle karet med vanlig hageslange.

Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.
 

1) Fyll spaet til anbefalt vannivå (er nærmere angitt i bruksanvisningen som fulgte med spaet).

2) Start sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) og steng luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet).

3) Sjokk vannet for å fjerne eventuelle legionellabakterier ved å tilsette 3 SunWac 12-tabletter (beregnet for spa med 1000-1500 l vann). Alternativt kan du også bruke Minichlor (15 ml per 1000 l vann).

4) Tilsett 50 ml  No Scale (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).

5) Tilsett 10 ml  Bright & Clear (beregnet for spa med 1000-1500 l vann).

6) Mål alkaliniteten med teststrips eller med en digital SmartTest. Alkaliniteten skal ligge mellom 80 og 120 mg/l.

7) Det er viktig at du får justert alkaliniteten riktig fra starten. Hev alkaliniteten med Alka Up hvis den er for lav, eller senk den med Alka Down hvis den er for høy. Bruk gjerne pleiemiddelveilederen, slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.Når du har justert alkaliniteten, bør du vente i 3-4 timer før du fortsetter med punkt 8. På den måten får du det beste resultatet. Skal du bruke Alka Down, er det viktig at pumpen er slått av først – se videoen om "Start av nytt spa/vannbytte" for nærmere veiledning.

8) Mål pH-verdien og juster den til mellom 7,0 og 7,4. Er pH-verdien for høy, skal du tilsette pH-Down, og er pH-verdien for lav, skal du tilsette pH-Up.Bruk gjerne pleiemiddelveilederen, slik at du vet nøyaktig hvor mye du skal tilsette.

9) Vannet er nå i balanse! Nå kan du slå av pumpen og nyte synet av klart og fint vann – god fornøyelse!

27.04.2023