0

Filter vedlikehold og syklus

Filteret i spaet bidrar til at vannet holder seg klart. Kort sagt betyr det at jo mer filterpumpen går, jo renere vann har du.
 

Kom godt i gang med ditt nye spa – se videoen vår om «Start av nytt spa/vannbytte»

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

Slik vedlikeholder og renser du filtersystemet:


1) Sørg for at filterpumpen går det antallet timer som badebelastningen krever. Merk! Typisk finnes det en fabrikkinnstilling som kanskje ikke er tilstrekkelig til å holde vannet rent. 

 

2)Et skittent patronfilter virker ikke. Derfor må du alltid sørge for å ha to sett filtre, slik at du alltid har ett som virker og er i bruk når det andre filteret blir renset.

 

3)Patronfilteret må renses en gang i måneden eller oftere, avhengig av belastningen og hvor ofte spaet brukes. ?Vi anbefaler at du bruker SpaCare Filter Cleaner.

 

4)Ta den skitne filterpatronen opp av filterhuset og fjern alt synlig smuss mellom lamellene ved å spyle den med rent vann. Legg deretter patronen i en plastbøtte eller et «renserør» og tilsett 1 dl SpaCare Filter Cleaner og rent vann til patronen er helt dekket. ?La filteret stå slik i minst 12 timer og ta deretter opp patronen og skyll den grundig med rent vann. Nå er filteret klar til bruk igjen.

12.05.2023