0

Bakteriefritt vann

Hvordan sikrer jeg meg om at det ikke er bakterier i vannet? Hvilket desinfeksjonssystem skal jeg velge?

Spa er ikke små svømmebassenger, men helt spesielle badeanlegg der det stilles spesielle krav til hygiene, drift og tilsyn. Den høye vanntemperaturen og de skjulte rørsystemene kan være årsak til bakterievekst og opphopning av mikroorganismer, som kan medføre risiko for sykdom og smitte. Det er derfor viktig at du velger et av SpaCares velprøvde og gjennomtestede desinfeksjonssystemer!

 

Den sikreste metoden er å bruke klorbaserte desinfeksjonsmidler

Klor er det eneste stoffet som både desinfiserer (dreper bakterier) og oksiderer vannet (forbrenner fett og smuss).  Derfor anbefaler vi at du bruker klorprodukter i spaet ditt – for å sikre at bakteriene ikke overlever, og at du kan nyte spaet uten bekymringer.

Hvis du har en klorverdi på mellom 1 og 3 mg/l, kan det ikke være bakterier i vannet. Lavere klorverdier gir manglende sikkerhet for bakteriefritt vann, og høyere klorverdier medfører sjenerende klorlukt og uttørring av huden.

 

For å gjøre det fort og enkelt for deg å sikre rent badevann i spaet ditt, anbefaler vi at du bruker SunWac 9- eller SunWac 12-tabletter. I spa med 1000-1500 l vann skal du bare tilsette én SunWac 12-tablett før du bader, og én tablett etter badet.Tablettene inneholder et brusemiddel, slik at de oppløses på fem minutter – og deretter kan du bade i spaet.

Produktene er tilsatt organisk egyptisk mynteekstrakt, som gir vannet en deilig, avslappende duft, samtidig som klorinnholdet i tabletten sikrer at du bader i rent vann. I SpaCare-serien finner du også klassiske klorprodukter som SpaCare Minichlor Granular og SpaCare Tab Twenty (langsomt oppløselige 20 g klortabletter).

 

Kan jeg la være å bruke klor?

Hvis du ikke liker tanken om å bade i klorvann, kan du enkelt finne andre alternativer. Men husk at klor både oksiderer og desinfiserer vannet. Det betyr at du, for å oppnå en effektiv klorfri løsning, alltid må bruke to produkter for å ha t samme effekt tilnærmet samme effekt som klor. For klorfri bading anbefaler vi at du bruker vårt SpaCare OxyBox-system, som er et moderne, klorfritt system. OxyBox-systemet er et behagelig og luktfritt alternativ til klor- og bromholdige desinfeksjonsmidler. Alternativt kan du bruke SpaCare Bromin-tabletter sammen med SpaCare SpaChock. 

 

Merk! Husk at sirkulasjonspumpen (massasjepumpen) skal gå, mens luftinnblåsingen (luftventilene på overkanten av spaet) skal være slått av, når du tilsetter pleiemidler til spaet.

12.05.2023