Redegjørelse i forbindelse med åpenhetsloven
Samfunnsansvar og åpenhetsloven

Vikingbad AS er en ledende leverandør av synlige baderomsprodukter og utendørs massasjebad i Norge. Vi tilbyr komplette baderomspakker til faghandelen, og produktene våre er kjent for innovativt design, funksjonalitet og moderne stil.

Selskapet ble etablert i 2003 og har base i Grimstad. Dette gjør selskapet til en norskeid totalleverandør av komplette baderom, inkludert fliser. Gjennom kontinuerlig utvikling og design, sikrer vi at vårt sortiment alltid er nyskapende og bredt, tilpasset ulike stilarter og behov. Vi utvikler og designer alle våre løsninger og produkter i Norge.

Vikingbad prioriterer høy kvalitet og konsumentvennlige priser. Våre produkter og løsninger leveres med effektive logistikk til fagmannen, noe som garanterer solide, kundevennlige og bærekraftige baderom. Selskapet har godt innarbeide verdier som sikrer en sunn og etisk vekst


 

0

Miljø og bærekraft

Vikingbad er bevisst på vårt ansvar og bestreber å drive en sunn, rasjonell og miljøvennlig virksomhet. Vi har over flere år arbeidet på mange plan som griper inn i FNs bærekraftsmål. Vi ser på disse som særdeles viktige for oss og vi legger ned mye ressurser hvert år for å følge opp og kontinuerlig forbedre oss selv og arbeidet vi gjør overfor samfunnet rundt oss. Vikingbad vil jobbe aktivt for å imøtekomme så mange av disse målene som mulig og vil i dette arbeidet ha fokus på konkrete oppsatte planer og mål. Vi har frem til sommeren 2023 gjennomført følgende tiltak:

Miljøfyrtårn

Vikingbad ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2011. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot privat og offentlig sektor, særlig med vekt på små og mellomstore bedrifter. Gjennom en Miljøfyrtårn-sertifisering får virksomheter konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som matsvinn og plast er inkludert. Tiltakene er konkrete og målbare, og skal være lønnsomme for den enkelte virksomhet. Vi er stolte av å være medlem i miljøfyrtårn og vil bestrebe å forbedre miljørelaterte områder i bedriften. Det vi og andre kan bidra med hjelper i den store helheten. Dersom mange gjør litt, blir totalvirkningen veldig bra. Miljøfyrtårn mener at de tiltakene en miljøfyrtårn sertifisert bedrift gjennomfører berører 8 av FNs bærekraftsmål. 
Rapport 2023
Les mer om Miljøfyrtårn her
Les mer om FNs bærekraftsmål her

Grønt Punkt Norge

Vikingbad  har siden 2011 vært medlem av Grønt Punkt Norge og jobber kontinuerlig med å redusere plast og plastkomponenter i all emballasje. Siden 2019 har alle nye produkter blitt utviklet uten bruk av plastemballasje der dette har vært fysisk mulig. Parallelt med dette har vi også igangsatt et arbeide for å kutte bruk av plastemballasje i våre eksisterende produkter. Dette er et omfattende arbeide som det er utfordrene å finne gode miljøvennlige alternativer for. For en stor del av våre produkter har dette medført en ekstra kostand som Vikingbad har dekket størsteparten av. Vi forventer at innen utgangen av 2023 skal dette være gjennomført for mer enn 70 % av våre produkter. Videre er vår målsetning at mer enn 90 % av våre produkter skal være fri for plastemballasje innen utgangen av 2025. 

Les mer om Grønt Punkt Norge her.

FSC sertifisering

Forest Stewardship Council (FSC) er en internasjonalt anerkjent non-profitt organisasjons som arbeider for bærekraftig skogbruk og trevareprodukter gjennom miljøsertifisering. Vikingbad ble FSC sertifisert i 2021 og har tilbudt gradvis mer av FSC sertifiserte produkter. I løpet av 2023 etablerte styre i Vikingbad også en policy om at alt innkjøp av trebaserte produkter skal ha FSC sertifisering.
Les mer om Forest Stewardship Council her

Svanens Husproduktprotal

Siden 2022 har Vikingbad hatt en rekke produkter registrert i Svanens Husproduktportal. Dette er produkter som kan brukes i et svanemerket bygg. Alle disse produktene får status som «listed» i Husproduktportalen og disse produktene blir synlige for de som søker å bygge svanemerkede bygg.

 

Les mer om Svanens Husproduktportal her

Leverandørers miljøfokus

Vikingbad har stor tro på og ser viktigheten av samfunnsansvarlig forretningsvirksomhet. Derfor er det viktig for Vikingbad å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids- og miljøsituasjonen for arbeiderne som deltar i produksjonen av våre produkter, samt den påvirkning våre produkter har på miljøet. Vi har derfor utarbeidet et sett med prinsipper som bl.a. sier at vi kun skal samarbeide med leverandører som er villige til å gå i åpen dialog om kontinuerlig forbedring av produktkvalitet, sikkerhet, helse, miljø og generelle arbeidsforhold. 
Ved utvelgelse av våre leverandører legger Vikingbad særlig vekt på å sikre at vi har leverandører, produksjonsprosesser, og produkter som medfører et lavt miljøutslipp. Slike krav er forankret i våre prosesser og fremkommer i vår Supplier Code of Conduct (CoC), som våre leverandører har forpliktet seg til å følge. Gjennom egne og/eller sertifiserte 3. parts leverandørevalueringer bidrar vi til å sikre at produksjonen foregår i henhold til lokale lover og regler for utslipp til vann og luft. Vi går også i dialog med våre leverandører for å jobbe for at man går ut over slike krav. I dialog med våre leverandører og samarbeidspartnere i Asia har vi for eksempel oppfordret til å investere i solenergi. Dette er en oppfordring flere leverandører har tatt til etterfølgelse, noe som ikke bare er positivt fra et miljøperspektiv, men også god bedriftsøkonomi da det sikrer lønnsom og stabil tilgang på elektrisitet.   

 

Les mer om Vikingbad Supplier Code of Conduct her